Priser

Kontingent

I 2024 er selve kontingentet 500 kr.

Facilitetsgebyr

Udover selve medlemskontingentet skal alle ryttere betale 62 kr. pr måned (62 kr. x 12 mdr. = 744 kr.). Dette er for at benytte klubbens faciliteter: ridehal, udendørs baner, cafeteria og rytterstue osv.
Disse penge går til at vedligeholde vores skønne faciliteter samt løbende udgifter som el (som er voldsomt steget) og renovation.

Facilitetsbetaling betales forholdsmæssigt for de resterende måneder i året. Kontingent er 500 kr. pr år. Starter du efter 01.07.2024 er kontingentet på 250 kr.

Såfremt rytteren stopper inden årets udgang tilbagebetales det resterende beløb for kontingentet og
facilitetsbetaling ikke. Udmeldelse skal meddeles kassereren (e-mail nedenstående).  

Betalingstabel

Her er et skema over de forskellige priser for kontigent og facilitetsgebyrer, som foregår over  de forskellige måneder:

Start måned

Kontingent

Facilitet

I alt KR.

Januar 500,00 744,00 1244,00
Februar 500,00 682,00 1182,00
Marts 500,00 620,00 1120,00
April 500,00 558,00 1058,00
Maj 500,00 496,00 996,00
Juni 500,00 434,00 934,00
Juli 250,00 372,00 622,00
August 250,00 310,00 560,00
September 250,00 248,00 498,00
Oktober 250,00 186,00 436,00
November 250,00 124,00 374,00
December 100,00 62,00 162,00

Dette bedes indbetalt til konto:
Reg. Nr.: 7171 Konto Nr.: 0001263385

Husk at angive rytters navn i referencen.
Hvis der ikke påføres rytters navn i reference – kan vi ikke registrere indbetalingen og vil medføre endnu en opkrævning som er pålagt rykkergebyr på kr. 50,00

VED INDMELDELSE FORVENTES DER AT DU/I SOM MIN. DELTAGER I 1 ARBEJDSWEEKEND/STÆVNE-WEEKEND OM ÅRET

Husk at melde jer ind i facebook gruppen ’Lindegårdens venner’ da vi deler informationer om undervisning, arrangementer og stævner der

Tilmeldings formular

Rytter navn
Adresse
Post nr./by
Fødselsår
Telefon nr.
Mailadresse
Indmeldt pr.

Ovenstående oplysninger sendes til kasseren på mail kasserer@lindegaardensrideklub.dk.
Du kan downloade en print version her

Har du spørgsmål kan du kontakte kasseren: Tina V. Bay – 51 54 78 30